петак, 21. фебруар 2014.

21.02.2014 Локална самоуправа општине Жабари активно се бави запошљавањем грађана кроз различите пројекте.

Локалана самоуправа општине Жабари спроводи различите пројекте како из домена јавне набавке, тако и пројекте везане за помоћ у кући.Сви пројекти имају за циљ помоћ и запошљавање грађана.