недеља, 03. јануар 2016.

Зашто је угашена ТВ ДЕВИЋ из С.Паланке

ТВ ДЕВИЋ је на првом састанку у марту 2015. изнела став да је за нас неприхватљива њихова цена за локацију Авала, и да је ЕТВ дужан да постави и локалне дигиталне предајнике за све локалне ТВ. Њихов је одговор био да ЕТВ нема средстава да поставља локалне дигиталне предајнике, и да су добили упутство од Владе да се сигнал  локалних ТВ постави на најближу оснивну коту. То не значи да због њиховог непостављања локалних предајника, цена закупа буде иста као и за националне тв.
Напомињемо да РЕМ није подигао своје цене већ су оне остале исте као и пре.
Видећи да је враг однео шалу, ТВ ДЕВИЋ и ТВ ДУГА су РЕМу поднеле захтев да се наш сигнал емитује са Вршачког брега јер је цена била подношљива 16.000,00 дин на месечном нивоу, са попустом од 80% у прве две године, после би била око 100.000,00 дин плус 20% ПДВ.
РЕМ је позитивно решио наш захтев, и ТВ ДЕВИЋ и ТВ ДУГА из Пожаревца, су предузеле одговарајуће радње за постављање сигнала на Вршачком брегу. 
Међутим ЕТВ није дозволио да ТВ ДЕВИЋ и ТВ ДУГА поставе сигнал на Вршачком брегу, и о свом неслагању су обавестили РЕМ. РЕМ је поново донео решење да се ТВ ДЕВИЋ и ТВ ДУГА поставе на локацију АВАЛА, без права на жалбу. На састанку у РЕМу и ТВ ДЕВИЋ и ТВ ДУГА је писмено и усмено изјавила да је за нас цена на Авали неприхватњива. У неформалном разговору су нам рекли да ће то бити привремено решење.
ЕТВ је у горњем допису изнео пример ТВ ЈАЕСЕНИЦЕ, како су они бирали. ЕТВ се служи лажима јер је решењем РЕМа ТВ ЈАСЕНИЦА имала могућност да бира између Авале и Црног врха, а за ТВ ДЕВИЋ и ТВ ДУГУ је у решењу  РЕМа била само могућност АВАЛА и ништа друго.
Зашто је ЕТВ иако смо ми одмах одбили да потпишемо уговор емитовала наш сигнал са Авале?
Министарство трговине, туризма и телекомуникација-министар Љајић, и ЈП ЕТВ је овог лета имало за потребу да јавности представи успешно спроведену дигитализацију, иако је она без локалних кота изведена са свега 50% од укупне дигитализације. Зато су биле укључене локалне тв на Авалу и друге коте, како би се грађанима бацила прашина у очи.
Све тв на Авали нису плаћале њихове баснословно високе рачуне од 420.000,00 дин на месечном нивоу и то умањених за 80% у прве две године. После тога рачуни на месечном нивоу ће бити 1.750.000,00 плус ПДВ дакле преко 2 милиона.
На овај начин све ТВ ће упасти у дужничко ропство, и неће бити искључени докле год раде по вољи Љајића и Гогића страначких компањона.
Директор ЈП ЕТВ Бранко Гогић је заменик председника у Љајићевој странци СДП. Јасно је да Љајић и љегова странка руководе целокупним системом дигитализације.
Непослушне ТВ биће искључене, "ЈЕР НИСУ ПЛАЋАЛЕ", која морбидна и закулисна радња Г.Љајића и његовог партијског функционера, Бранка Гогића, дир.ЈП ЕТВ.
За све додатне информације
стојим Вам на располагању
Петар Девић, дир.
064 487 61 89