четвртак, 07. јануар 2016.

Ж.Палић-Пакс Учесник Хипи покрета "Деца цвећа" 1969 у Амстердаму

Живан Палић-Пакс први Хипик Паланке "деца цвећа"