понедељак, 03. фебруар 2014.

31.01.2014 Увид у бирачки списак за општину См.Паланка ТВ ДЕВИЋ

 основу члана 7. и 14. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ број 104/09 и 99/11) и Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“ број 15/12), а у вези са Одлуком Председника Републике Србије од 29. јануара 2014.године о расписивању избора за народне посланике, заказаним за 16. март 2014.године, Општинска управа Општине Смедеревска Паланка даје следеће
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД  ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, РАДИ ПРОВЕРЕ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У ЊЕМУ.

БИРАЧКИ СПИСАК СЕ ИЗЛАЖЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА БРОЈ 25, ПРВИ СПРАТ, КАНЦЕЛАРИЈА 218.

ГРАЂАНИ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КАО И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРИЈАВЉЕНО БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД И ПРОВЕРУ ПОДАТАКА У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТО ДА ЛИ СУ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ. ОВА ЛИЦА МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДА СЕ ИЗВРШЕ ПРОМЕНЕ У ТОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ИСПРАВКЕ).

ЛИЦА КОЈА НА ДАН ИЗБОРА (16. МАРТ 2014.ГОДИНЕ)  НАВРШАВАЈУ 18. ГОДИНА, МОГУ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК.


********
УВИД И ПРОВЕРА ПОДАТАКА У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВРШЕ СЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПУТЕМ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ НА КОЈОЈ СЕ ВОДИ БИРАЧКИ СПИСАК УКУЦАВАЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНА.


********
УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ / РЕГИСТРИ / БИРАЧКИ СПИСАК, УКУЦАВАЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНА, ИЛИ СЛАЊЕМ СМС ПОРУКЕ НА БРОЈ КОЈИ ОДРЕДИ МИНИСТАРСТВО, СА ПОДАТКОМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈ ГРАЂАНА.********
ОД ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ ИМА И ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ.

********
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОМЕНЕ У ДЕЛУ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ МОГУ СЕ ПОДНЕТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО 15 ДАНА ПРЕ ДАНА ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА (28.ФЕБРУАРА 2014.ГОДИНЕ). ПО ЗАКЉУЧЕЊУ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ПА СВЕ ДО 72 ЧАСА ПРЕ ДАНА ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА, СВЕ ПРОМЕНЕ У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ ВРШИ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ. ЗАХТЕВИ ЗА ПРОМЕНУ У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА ПА ДО 72 ЧАСА ПРЕ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА, ПОДНОСЕ СЕ МИНИСТАРСТВУ НЕПОСРЕДНО ИЛИ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОЈА БЕЗ ОДЛАГАЊА ПОДНЕТЕ ЗАХТЕВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ.

********
БИРАЧИ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ МОГУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ДА ГЛАСАЈУ ПРЕМА МЕСТУ СВОГ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ (ИЗАБРАНО МЕСТО ГЛАСАЊА).
ГРАЂАНИ – БИРАЧИ КОЈИ ИМАЈУ БОРАВИШТЕ У ИНОСТРАНСТВУ МОГУ ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ СВОГ БОРАВИШТА НА ОСНОВУ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА И УПИСА КОЈИ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА АКО ТО ЛИЦЕ ИМА ПРИЈАВЉЕНО ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА.

********
УПИС ПОДАТАКА У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК НА ОСНОВУ ЗАХТЕВА БИРАЧА ДА ЋЕ ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ СВОГ БОРАВИШТА (У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ), ВРШИ СЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА РАСПИСИВАЊА ИЗБОРА, А НАЈКАСНИЈЕ 5 ДАНА ПРЕ ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА (ЗАКЉУЧНО СА 24.02.2014.ГОДИНЕ). УКОЛИКО БИРАЧ У НАВЕДЕНОМ РОКУ НЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК ПРЕМА СВОМ БОРАВИШТУ, БИРАЧ ЋЕ МОЋИ ДА ГЛАСА САМО ПРЕМА СВОМ ПРЕБИВАЛИШТУ.Број:208-3/2014-01/1                                                                                                                         ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
У Смедеревској Паланци, 30. јануара 2014.године                                                                                     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                                                                                                            ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

                                                                                                                                                                               Ивана Танасковић