среда, 23. децембар 2015.

Насилно гашење ТВ ДЕВИЋ из См.Паланке

Телевизија Девић поседује још увек важећу дозволу за емитовање телевизијског
програма на подручју локала.
ТВ ДЕВИЋ а и остале локалне и регионалне тв док су емитовале програм у аналогном систему, поседовале су своје антенске стубове и антене, као и аналогне
Тв предајнике и линкове. Трошкови емитовања програма у аналогном систему на
Месечном нивоу (не рачунајући трошкове при куповини и монтажи аналогног система, који су износили од 20-50.000 еура) износили не већи од 20.000 дин.
Преласком на дигитални систем све локалне и регионалне тв станице, морале
су да се одрекну своје аналогне опреме велике вредности, јер никоме нису могле
да је продају, тако да су у старту изгубиле од 20-50.000 еура.
Држава је у сврху увођења дигитализације оформила ново ЈП Емисиона техника и
Везе, које је било у обавези, да постави, дигиталне предајнике на тај начин да покрију целу територију Републике Србије, како за националне, тако и за регионалне и локалне тв станице.
ЈП Емисиона техника и везе, међутим, услед недостатка средстава поставља дигита
Лне предајнике само на основним котама (планинским врховима), у Србији.
На тај начин приморали су локалне и регионалне тв да без своје сагласности поставе дигитални сигнал на најближу основну коту.
На тај начин решењем РЕМ-а, без права на жалбу, ТВ ДЕВИЋ је укључена у дигитални сигнал на локацији Авале (торањ).
Међутим, то што држава није хтела да троши додатна средства, да постави локалне
дигиталне предајнике и системе, није им сметало да за локацију Авала, почне да испоставља енормно високе рачуне, 420.000,00 дин на месечном нивоу.
Наравно да локалне тв нису у стању да плаћају ову неразумну високу цену на месечном нивоу, тако да је њихова основна идеја да високим ценама на префидан
Начин погасе локалне тв станице.
Прва на удару је била ТВ ДЕВИЋ из См.Паланке, која је без икаквог образложења
Искључена из система дигиталног емитовања, иако још увек поседује важећу до
Зволу за емитовање програма. Дакле, на бруталан начин, без наше кривице, нама је
Одузето право на рад.
Није нај јсно како мисле правно да покрију искључење нашег сигнала, иако имамо
Дозволу за емитовање програма, а при томе још увек нисмо од РЕМ-а добили никакво решење или одговор због овог незаконитог акта.
Текође, желим да кажем, да и остале локалне тв нису плаћале (јер нису могле)ове
Енормне месечне закупе, па су остале у етру. Такође ТВ ПИНК није платио ни један рачун, па и даље емитује програм. Изгледа да је циљ да све тв упадну у дужничко ропство према држави, како би били подложни манипулисању, а ако на
То не пристану, имаће разлог да их искључе из система дигиталног емитовања.
Бранко Гогић, који је ВД Директоа ЈП Емисиона техника и везе, је партијски човек,
Постављен од стране Расима Љајића, и подпредседник је Љајићеве странке СДП.

Можда се није свиђао програм мале телевизије великог срца, јер је ТВ ДЕВИЋ укључивала директно у програм гледаоце без цензуре.