понедељак, 07. април 2014.

07.04.2014 07 април обележава се као светски дан здравља

  1. Светска здравствена организација постоји 61 годинуданас обележавамо њен рођендан – и знамо да има значај који далеко надраста њено временско трајање,за све народе света. После 2 светског рата ,на првој конференцији Уједињених нација,у Сан Франциску - 1945. год. Прихваћен је предлог о оснивању Светске здравствене организације. 07. априла 1948. године, 26 земаља света је ратификовало статут светске здравствене организације. Због тога се 07. април обележава као Дан оснивања Светске здравствене организације, и Светски дан здравља.