среда, 23. април 2014.

23.04.2014 Опасности од поплава на територији општине Велика Плана засада нема Вести из В.Плане

23.04.2014. Иако је у појединим општинама у Србији ванредна ситуација , због повећања нивоа  воде у речним коритима , и појаве поплава , услед великих количина падавина , на територији општине Велика Плана постоји повећање нивоа воде у речном кориту Велике мораве , али то повећање је веома мало што неугрожава становништво Велике Плане. Служба за ванредну ситуацију из Велике Плане је свакако у приправности,у случају поплаве  , грађани Велике Плане немају разлога за бригу како нам је рекао председник општине Велика Плана Дејан Шулкић