уторак, 20. мај 2014.

20.05.2014 Поплава См.Паланка попис пријема и расподеле хуманитарне помоћи, допис ТВ ДЕВИЋ Штабу за ванредне ситуације. Вести ТВ ДЕВИЋ

20.05.2014 ТВ ДЕВИЋ је упутио званични допис општинском штабу за ванредне ситуације допис са захтемом о достави података о пријему и расподели хуманитарне помоћи

Предмет
Достава података о пријему и расподели хуманитарне помоћи

Молим Вас да доставите писмене податке и копије евиденције, примљене и
Расподељене хуманитарне помоћи, и то

-Колико је до сада хуманитарне помоћи пристигло,
-да се наведу ставке хуманитарне помоћи
-ко је све био донатор,
чега и у којој количини. потпуни подаци,
-ко је преузео хуманитарну помоћ,

-коме је све подељена,
-да се достави списак-евиденција примљене помоћи, и
-списак коме је подељена хуманитарна помоћ,
-колике су тренутне залихе хуманитарне помоћи, и
  где су смештене.
Напомена,
Пријем хуманитарне помоћи, разговетно име и презиме и потпис
Расподела хуманитарне помоћи, потпис поплављених мештана који су примили помоћ

О овоме ћемо обавестити јавност,
и надлежне републичке органе, ради транспарентности акције

У См.Паланци
20.05.2014                                                                            ТВ ДЕВИЋ

                                                                                              Петар Девић, дир.