среда, 21. мај 2014.

Дана 22.05.2014. године, у четвртак ,на територији општине Велика Плана, са почетком у 18 часова, обавиће се прва фаза сузбијања комараца авиотретманом и запрашивањем са земље. Прскање комараца изводи се од стране предузећа за превентивно санитарну заштиту '' Еко-дез доо '' из Београда, улица Вукасовићева број 55. За сузбијање комараца авиотретирањем примениће се препарат на бази ламбдацих алотрина а за третман са земље препарат на бази делта метрина. Третирање из авиона ће се вршити на приобаљу река и то: леве и десне обале Велике Мораве од Лозовика до Марковца, део корита старе Лепенице, реке Раче и Јасенице и Милошевачког језера. Третман са земље ће се вршити на каналима, барама, изливима и мочварним земљиштима у Великој Плани, Грабовачки поток, Етно село, обод језера изнад фарме Сто посто, зелене површине – паркови, вртићи,школе и други локалитети.

Дана  22.05.2014. године, у четвртак ,на територији општине Велика Плана, са почетком у 18 часова, обавиће се прва фаза сузбијања  комараца авиотретманом и запрашивањем са земље. Прскање комараца изводи се од стране предузећа  за превентивно санитарну заштиту '' Еко-дез доо '' из Београда, улица Вукасовићева број 55.

 За сузбијање комараца авиотретирањем  примениће се препарат  на бази ламбдацих алотрина а за   третман са земље препарат  на бази делта метрина.    
              
Третирање из авиона ће се вршити на приобаљу река и то: леве и десне обале Велике Мораве од Лозовика до Марковца, део корита старе Лепенице, реке Раче и Јасенице и Милошевачког језера.


Третман са земље ће се вршити на каналима, барама, изливима и мочварним земљиштима у Великој Плани, Грабовачки поток, Етно село, обод језера  изнад фарме Сто посто, зелене површине – паркови, вртићи,школе и други локалитети.